Palvelut

Maarakentaminen, siiviläputkikaivot & suuntaporaus

Infrastruktuurin rakentamista laajasti ja syvästi

Tarjoamme maarakentamisen palveluita laaja-alaisesti, suunnittelusta toteutukseen. Otamme projekteista kokonaisvastuun tai osavastuun riippuen tarpeesta. Käytämme omaa kalustoa ja toteutamme myös tarvittavan teknologian asentamiset avaimet käteen-periaatteella. Meiltä kannattaa kysyä näkemystä myös silloin, kun projektiin liittyy avoimia kysymyksiä. Laaja-alainen asiantuntemus tuottaa yleensä parhaat mahdolliset kokonaisratkaisut ja kustannustehokkuuden. Toimimme koko Suomen alueella.

Maa­rakentaminen

Maarakentaminen on meille hyvin intohimoista asiantuntijatyötä. Laadukkaasti toteutettu projekti on pitkälle tulevaisuuteen kantava investointi ja toiminnallinen kokonaisuus. Toimenkuvaamme kuuluu kaikki maarakennustyöt, myös sellaiset erikoistyöt, kuten pohjanvahvistus, massanvaihto, vedenalaiset rakenteet, erilaiset pengerrykset ja tukimuurit, maapadot, pohjavedensuojaukseen liittyvät suojarakenteet sekä pilaantuneen maan puhdistus- ja vaihtotyöt.

Teemme maatöitä sekä yksityisille, yrityssektorille, että julkisen tahoille. Tyypillisiä työmaita ovat esim.:

  • Kiinteistöjen ja julkisten rakennusten rakennusprojektit
  • Kunnallisen infran rakentaminen, kuten putkistojen ja kaapelointien vedot
  • Tie- ja rataverkkopohjien rakentaminen
  • Julkiset maisemointihankkeet
  • Tuulivoimapuistojen rakentaminen sähköyhtiöille

Siiviläputkikaivot kaikkiin tarpeisiin

Toteutamme kunnalliset vedenottamot alkuselvityksistä käyttöönottovalmiiksi. Vesikaivojen valmistus alkaa maastoselvityksillä. Teemme lupaaviin maastopaikkoihin koeporaukset ja selvitämme maaperän, veden laadun sekä tuottokapasiteetin. Tulosten perusteella tehdään varsinaisen siiviläkaivon suunnittelu sekä osien valmistus. Rakennamme kaivot valmiiksi omana tuotantona.

Valittuun paikkaan tehdään kaivo hiertotekniikalla. Kaivon tekniikka asennetaan paikalleen ja tehdään täytöt. Valmis vesikaivo maisemoidaan niin että se sulautuu esteettisesti hyvin ympäristöön.

Suuntaporaus säästää maiseman

Suuntaporauksella voidaan vetää putkia, kaapeleita jne. maastoon mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla. Sillä voidaan korvata suuri osa töistä, jotka on aiemmin tehty avokaivuulla. 

Suuntaporaus toteutetaan aina suunnitelman pohjalta maaston tasoerot ja etäisyydet huomioiden, jonka jälkeen laaditaan poraussuunnitelma parhaan hyötysuhteen saavuttamiseksi. Tämän jälkeen poraus suoritetaan vaiheittain, aina pilottiporauksesta asennukseen ja putken vetoon.

Tyypillisiä suuntaporauskohteita ovat esim. teiden, rakennusten, muinaismuistoalueiden, vesistöjen ja maastokohteiden alitukset.

Tarjouspyyntö, työhakemus, lisätietopyyntö vai joku muu?

Ota yhteyttä lomakkeella

Jos haluat lähettää meille viestiä, täytä oheinen lomake ja lähetä. Olemme takaisinpäin yhteydessä mahdollisimman pian. Lomakkeen liitteeksi voit halutessasi liittää tiedostoja, kuten rakenne- ja kaavapiirustuksia, projektidokumentteja tai ansioluettelon. Tiedoston maksimikoko on 20 Mt.

Jos haluat käyttää jotain muuta yhteydenpitotapaa, yhteystietomme löytyvät täältä.